Przeglądy gazowe Łódź.
próby szczelności instalacji gazowej

Zadzwoń: +48 694 030 259

Sprawdzony Hydraulik świadczy usługi gazownicze w Łodzi – w ich skład wchodzą m.in. przegląd instalacji gazowej czy przegląd gazowy. Wykonujemy kompleksowe kontrole instalacji gazowej w takim zakresie, w jakim reguluje je prawo budowlane. Co wchodzi w skład naszych usług? M.in. próby szczelności instalacji gazowej czy przegląd instalacji gazowej w budynku, ale zajmujemy się także sprawdzaniem urządzeń, do których podłączony jest gaz.

przeglądy gazowe Łódź

Przeglądy instalacji gazowej są wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników z Hydraulik Łódź. W przypadku długofalowej współpracy prowadzimy terminarz obowiązkowych i niezbędnych kontroli gazowych.

Przegląd gazowy – co ile należy go robić?

  • dwa razy do roku (obiekty wielkopowierzchniowe),
  • raz do roku (sprawdzenie elementów budynku i instalacji, które są wystawione na działanie czynników atmosferycznych i są często użytkowane; przegląd instalacji gazowych do ochrony środowiska; sprawdzanie przewodów kominowych),
  • raz na pięć lat (stan techniczny budynku, ocena instalacji w zakresie sprawności połączeń i zabezpieczeń),
  • każdorazowo na wezwanie.

Próba szczelności gazu musi być przeprowadzona przed wykonaniem nowej instalacji gazowej, przed przebudową instalacji (lub remontem) bądź po wyłączeniu jej na dłużej niż pół roku. Sporządzamy protokół szczelności instalacji gazowej na podstawie bardzo dokładnych pomiarów z najwyższej jakości narzędzi pomiarowych.

W skład przeglądów instalacji gazowej w Łodzi wchodzą:

  • próba szczelności gazu,
  • protokół szczelności instalacji gazowej (przygotowanie i podpisanie),
  • przegląd gazowy całej instalacji (sprawdzenie kurków głównych, poszczególnych odcinków instalacji, a także urządzeń gazowych).

Przegląd gazowy jest konieczny również w przypadku, gdy podejrzewa się nieszczelność instalacji lub możliwość jej mechanicznego uszkodzenia. Zalecamy wtedy niezwłocznie wezwać pogotowie gazowe, a następnie opuścić budynek. Po ich przyjeździe wykonana zostanie próba szczelności gazu i zostanie sporządzony protokół szczelności instalacji gazowej.